Op donderdagavond  30 november 2017  zijn de concept statuten unaniem door alle aanwezigen goedgekeurd. De laatste stap in de procedure is de notariële goedkeuring, die binnenkort zal plaatsvinden.  De grote kracht achter deze statutenvernieuwing is oud voorzitter Albert Zoon.  KSV is Albert bijzonder erkentelijk voor alles wat hij hiervoor heeft gedaan!

Ton Oosterling

voorzitter KSV