Het bestuur van KSV voetbal doet een dringende oproep naar leden, ouders van leden of KSV sympathisanten voor het invullen van de vacante plek(ken) in het bestuur. Aan de eerder gedane oproep voor jeugdvoorzitter (tevens bestuurslid) is nog geen gehoor gedaan. Een nijpende en niet houdbare situatie welke nu als dubbelfunctie door voorzitter Ton Oosterling wordt ingevuld. Tevens werd op de afgelopen bestuursvergadering bekend dat de bestuursfunctie sponsoring, PR en evenementen (Gerrit Groot) aan het einde van het lopende seizoen vacant wordt. Kandidaten of geïnteresseerden voor beide functie kunnen contact opnemen met het secretariaat of voorzitter Ton Oosterling.