• Aandachtspunten en besluiten Jaarvergadering KSV Voetbal 2021

  7 okt 2021
 • Aankondiging Jaarvergadering inclusief agenda.
  In artikel 16.3 van de KSV Statuten staat vermeld dat bij het uitschrijven van de Jaarvergadering (Algemene Vergadering)  óók een agenda aangeboden dient te worden. De aankondiging zelf is weliswaar tijdig gedaan maar er is geen agenda mee geleverd. Het KSV Bestuur betreurt deze tekortkoming en belooft beterschap voor een volgende keer.

  Ontbreken post Activa / Passiva
  De vergadering wil voor de volgende keer van de penningmeester een separate post activa / passiva aangeboden krijgen. Dit verzoek wordt gehonoreerd.

   Vaststellen contributie seizoen 2022-2023
  KSV wordt geconfronteerd met aanzienlijke hogere kosten voor o.a. materialen, diensten en het hogere tarief voor gebruik kunstgrasveld.
  Een contributieverhoging voor het seizoen 2021-2022 is na zo’n lange wedstrijd loze periode door Corona misplaatst. Maar dat laat onverlet dat er een exploitatie tekort dreigt. Om die reden is een noodzakelijke contributieverhoging onvermijdbaar. Na een uitvoerige discussie gaat de Jaarvergadering akkoord met een contributie verhoging van 7,5 % ingaande het seizoen 2022-2023.

  Kascommissie voor de Jaarvergadering van 2022
  De taak van de Kascommissie is om de inkomsten en uitgaven van de penningmeester te controleren. Voor deze vergadering werd de controle uitgevoerd door de heren Wim Groot en Sjaak Strooper. Daarvoor oprechte dank! Voor de volgende Jaarvergadering heeft KSV de heren Sjaak Strooper en Sebastiaan Visser bereid gevonden om dit op zich te nemen. Stefan Ligthart is reserve.

  Update van het Jeugd Opleiding Plan (JOP)
  De TC (Technische Commissie) meldt met gepaste trots dat het JOP is geüpdate en nu tot 2025 is uitgezet. Een flinke klus die alle waardering verdient!

  Missie, visie en strategie
  De missie, visie en strategie van KSV Voetbal zijn recentelijk geactualiseerd. Op de KSV site is deze informatie voor iedereen toegankelijk.

  Bestuur KSV