• Aangepast: Trainen en spelen van wedstrijden

 • “Corona Update:”

  Protocol voor trainen en het spelen van wedstrijden

  met Corona beperkingen vanaf 15 augustus 2020

   https://www.ksvvoetbal.nl/wp-content/uploads/2020/Plan-van-aanpak-voor-KSV-trainingen-met-Corona-beperkingen-definitief.pdf

  Beste leden, coaches, trainers en ouders,

   

  Vanaf 1 juli 2020 is een nieuw protocol van het NOC-NSF van kracht waardoor er weer getraind en gespeeld kan worden, met beperkingen.

  Op basis hiervan hebben wij een gezamenlijk protocol opgesteld voor KSV voetbal en handbal welke op beide sites is geplaatst. 

  Ons verzoek aan een ieder die op enige wijze betrokken is bij KSV voetbal of handbal is, om dit protocol goed door te nemen.

   

  We willen graag samen met onze leden, trainers, coaches, begeleiders en de vele vrijwilligers er een mooi seizoen van maken ondanks de beperkingen die het protocol ons voorschrijven.

   

  Hier ligt dan ook direct wel een punt van onze zorg. Tijdens de afgelopen weken is bij diverse oefenwedstrijden gebleken dat het voor een aantal leden lastig was om de basis corona regels te hanteren.

  Natuurlijk, we horen het op het nieuws en lezen het ook in de krant dat het op veel plaatsen zoals campings, feesten etc. toch mis gaat door onachtzaamheid van de mensen zelf.

  Op dinsdagavond is dit ook nog een keer onderschreven in de persconferentie van Premier Rutte en dit betekent dat we het samen echt serieus moeten nemen.

   

  Dus beste leden, coaches, trainers en ouders,

  Wij zullen er samen voor moeten zorgen dat het sportpark geen “brandhaard” kan gaan worden.

  We moeten er toch niet aan denken  dat het sportpark door nalatigheid, onachtzaamheid of gemakzucht voor minimaal 14 dagen wordt gesloten.

  Hierbij doen we dan ook een oproep aan een ieder die onze club een warm hart toedraagt om zich maximaal in te spannen om dit te voorkomen.     

   

  We rekenen op jullie!!

                                                            

   

   

  René Groot                                                                            Ton Oosterling

  Voorzitter KSV Handbal                                                       Voorzitter KSV Voetbal