• Aanleg kunstgrasveld gestart

    2 jul 2021 KSV
  • Onder supervisie van HHW Sport is op woensdag 23 juni 2021  gestart met de aanleg van het kunstgrasveld. Grote vrachtauto’s rijden af en aan om circa 35 cm van het huidige C-veld af te graven en af te voeren. Vrijdag 2 juli zal het afgraven gereed zijn en op zaterdag 3 juli wordt het afgegraven deel gevlakt. Daarna begint de aanleg van de nieuwe drainage en  vervolgens het opbouwen van de diverse “onderlagen”.

    Iedereen doet zijn uiterste best om de aanleg van het kunstgrasveld te realiseren vóór aanvang van de KSV Jubileumweek  op zaterdag 14 augustus.

    Nico Blom
    bestuurslid Onderhoud en Accommodatie