• Hier vind je afgelastingen.

    De velden worden op de (wedstrijd)dag zelf gekeurd. Zo ook bij trainingen.
    Een trainer kan ook zelf beslissen om af te lassen bij onveilige of onverantwoorde weersomstandigheden. (Storm, hagel, dreigend onweer etc.) Of om de velden te sparen.