• Meld je hier af bij KSV

 • Algemeen

  Ieder spelend lid dat wil stoppen met veld-en/of zaalvoetballen bij KSV dient zich voor 15 mei, doch uiterlijk 15 juni in het seizoen UITSLUITEND via onderstaand formulier af te melden bij de ledenadministratie van KSV
  Het afmelden bij de trainer, coach of begeleider of andere wijze wordt niet als afmelding geaccepteerd.

  Indien de afmelding na 15 juni plaatsvindt of helemaal niet wordt doorgegeven aan de ledenadministratie, is betreffend lid volledige contributie voor het seizoen verschuldigd.
  In geval gestopte leden weigeren aan de financiële verplichtingen te voldoen als gevolg van het niet of te laat afmelden, zal KSV niet meewerken aan overschrijving naar een andere club.

  Werkwijze

  Alle spelende leden worden tijdig geïnformeerd over de afmeldprocedure. Ieder jaar zal uiterlijk 1 april een bericht op de KSV website staan, waarin de spelende leden worden gewezen op de afmeldprocedure. De penningmeester is verantwoordelijk voor het tijdig plaatsen van dit bericht, na overleg met de ledenadministratie. Het bericht dient in ieder geval te bevatten de uiterste afmelddatum (i.c. 15 mei), dat er kosten zijn verbonden aan het niet of te laat afmelden (dus na 15 juni), hoe en bij wie de afmelding moet worden gedaan.
  Daarnaast worden alle spelende leden door hun coach/geleider op de afmeldprocedure gewezen. De coaches/begeleiders van alle jeugdteams worden hierover geïnformeerd door het jeugdbestuur. De coaches/begeleiders van de seniorenteams worden geïnformeerd door de Coördinator overige senioren en dames. Dit zal ieder jaar in maart plaatsvinden.
  De penningmeester bewaakt de financiële verplichtingen van de leden jegens KSV gedurende het (lopende) seizoen. De penningmeester meldt tijdig aan de ledenadministratie in geval een lid niet aan zijn/haar financiële verplichtingen heeft voldaan.
  De ledenadministratie informeert de Coördinator overige senioren en dames, de Secretaris van het jeugdbestuur, de Secretaris van de zaalvoetbal en het algemene lid van de Technische Commissie zo spoedig als mogelijk is over de ontvangen afmeldingen.
  De ledenadministratie is verantwoordelijk voor het tijdig verwerken van de afmelding in de ledenadministratie van KSV.