• Afmelden bij KSV

 • Ieder spelend lid dat wil stoppen met veld- en/of zaalvoetballen bij KSV dient zich uiterlijk 15 mei in het seizoen UITSLUITEND via https://www.ksvvoetbal.nl/afmelden af te melden bij de ledenadministratie van KSV.
  Het afmelden bij de trainer, coach of begeleider of andere wijze wordt niet als afmelding geaccepteerd.

  In verband met de teamindelingen voor het nieuwe seizoen is het noodzakelijk dat de afmeldingen voor 15 mei aan de ledenadministratie van KSV zijn doorgegeven, doch uiterlijk 15 juni.
  Indien de afmelding na 15 juni plaatsvindt of helemaal niet wordt doorgegeven aan de ledenadministratie, is betreffend lid volledige contributie voor het seizoen verschuldigd.
  In geval gestopte leden weigeren aan de financiële verplichtingen te voldoen als gevolg van het niet of te laat afmelden, zal KSV niet meewerken aan overschrijving naar een andere club.

  Zie ook https://www.ksvvoetbal.nl/afmelden