Maximaal één ‘baaldag’ toegestaan

Maximaal één ‘baaldag’ toegestaan

De KNVB biedt teams de mogelijkheid om één keer per seizoen een wedstrijd af te zeggen. Dit was vorige seizoenen twee keer maar het veelvuldig misbruik hier van maken heeft tot deze beslissing geleid.
Deze coulance wordt geboden om vooral de invloed van de voorjaarsvakantie (februari -maart) enigszins af te zwakken. De regeling geldt niet voor de A-categorie: KSV 1.

KSV wil haar teams nadrukkelijk meegeven dat aan meerdere keren vrijaf vragen niet wordt mee gewerkt. Extra kosten wegens niet verschijnen worden op het team verhaald.

De gewenste ‘baalwedstrijd’ dient ruim van tevoren en uiterlijk één week voor de wedstrijd bij de wedstrijdcoördinator (William Visser) aangevraagd zijn.