• Contributie verhoging en bijdrage kleding

 • Beste KSV leden, 

  Het bestuur van KSV heeft tijdens haar jaarvergadering van 5 oktober 2021 voorgesteld de contributie voor het seizoen 2022/2023 te verhogen met een percentage van 7,5%.

  Deze contributieverhoging zal vanaf het nieuwe seizoen doorgevoerd worden.

  Het bestuur realiseert zich dat een contributieverhoging in deze economisch moeilijke tijd sommige leden zwaar kan vallen. Een van onze doelstellingen is om het lidmaatschap van onze vereniging zo toegankelijk mogelijk te houden. Desondanks vinden we deze verhoging noodzakelijk ivm de stijgende onkosten voor de vereniging (o.a. onderhoud kunstgrasveld) en om in onze club te investeren om onze doelstellingen en ambities te verwezenlijken. Desalniettemin zijn wij er nog steeds in zijn geslaagd om de kosten onder het landelijk gemiddelde te houden en zo het voetbal voor een ieder toegankelijk te houden.

  De nieuwe contributietabel staat op de site. Mocht dit nog vragen oproepen dan staan de bestuursleden ter beschikking om vragen te beantwoorden. Dit kan het makkelijkste via een mail naar penningmeester@ksvvoetbal.nl 

  Kledingbijdrage

  Om de jaarlijks stijgende kosten mbt de kleding ook enigszins te compenseren, zal er een wijziging komen.
  Dit houdt in dat KSV naast de bestaande borg een bijdrage kleding van € 25,- gaat invoeren per voetbalseizoen.

  Wij vertrouwen dat u begrip heeft voor onze argumenten en hopen u nog lang als lid van onze vereniging te mogen begroeten.

  Namens het bestuur van KSV.