Contributie

Huygenpas

Het is mogelijk om korting te krijgen op de contributie door gebruik te maken van de Huygenpas. Dit is een initiatief van de gemeente Heerhugowaard. Klik hier voor meer informatie.

Contributie Veldvoetbal

Kabouters
€ 65,-
F Pupillen
€ 110,-
E Pupillen
€ 115,-
D Pupillen
€ 120,-
C Junioren
€ 125,-
B Junioren
€ 135,-
A Junioren
€ 140,-
Senioren en Dames
€ 177,50

Wedstrijdkleding krijgt men van de club. Zo is de hele jeugd afdeling voorzien van kleding van sponsor 123inkt.nl.
Zie ook: http://www.ksvvoetbal.nl/over-ksv/ledenservice/kleding/

123logo_72a

Men dient dus alleen schoenen en scheenbeschermers aan te schaffen.
Ook dient men voor de trainingen kleding aan te schaffen. Er mag namelijk niet getraind worden in de trainingspakken van 123inkt.nl!
Via onze webshop is het mogelijk o.a. trainingskleding aan te schaffen. KSV wordt bij elke besteding gesteunt.


Contributie Zaalvoetbal

Vaststelling contributie

De contributie voor het seizoen is als volgt vastgesteld:

 • senioren € 1000,- per team
 • jeugdleden € 600,- per team
 • De coach draagt er zorg voor dat het bovengenoemde bedrag voor 1 oktober 2015 is
  bijgeschreven op het rekeningnummer van KSV (NL58RABO0386954127).

Vormen contributie

 • Reserve en steunde leden bestaan niet meer. De coach/het team bepaald hoeveel een ieder betaald. Mocht er eventueel wat geld overblijven, zou je dit in een ‘potje’ kunnen doen voor eventuele boetes en/of het betalen van snipperdagen.
  Een snipperdag moet je minimaal 7 werkdagen voor de desbetreffende wedstrijd aanvragen bij Anneroos.
 • Afwijkende afspraken/regelingen worden door de zaalvoetbal commissie in overleg met de Penningmeester van KSV voetbal besproken en vastgesteld.

Afspraak betalingen contributie

 • De coach van het team draagt er zorg voor dat de contributie van het team op tijd betaald wordt.
 • De Penningmeester van het hoofdbestuur van KSV voetbal draagt zorg voor het versturen van de contributie brieven en het ontvangen van de contributie betalingen.
 • Is de contributie niet voldaan voor aanvang van het seizoen houdt de commissie zich het recht voor om i.o.v. de penningmeester de spelerspas(sen) van het betreffende team in te nemen tot de verschuldigde contributie is voldaan.
 • Bij het uitblijven van het verschuldigde contributie geld, zal het betreffende team afgemeld worden bij de KNVB.

Bovengenoemde afspraken gelden niet voor betalingsregelingen die in overleg met de Penningmeester zijn gemaakt.