• Gebruik velden niet toegestaan!

 • Het is niet toegestaan om de velden te betreden als er geen training of wedstrijd is.
  Men moet hier denken aan jongelui die buiten de trainingen om zich op de velden begeven.
  Er zijn klachten binnengekomen dat deze jongeren de velden gebruiken en daarbij ook geluidsapparatuur bij zich hebben.
  Wat geluidsoverlast geeft voor omwonenden.

  Het is dus NIET toegestaan zich op de velden te begeven als er geen training is.
  Het is al helemaal NIET toegestaan voor niet leden zich op de velden te begeven.

  Er zal meer toezicht zijn op bovenstaande!