• Huisregels van KSV Voetbal

   

   Erik Wildeboer & Ton O.

   

  Huisregels van KSV Voetbal

  versie 01,  d.d. 20.08.2019

   

   

  A.  Teamregels

  1.    Er zijn door de coördinatoren / coaches “Teamregels” opgesteld waaraan iedereen zich dient te houden.

  2.    De zogenaamde top 10 regels (zie bijlage en blauwe bordjes buiten) worden uiteraard ook nageleefd.

   

  B.  Vrijwilligersdiensten

  1.    Iedere KSV -er of ouders moeten minimaal één keer per jaar vrijwilligersdiensten verrichten. Dat betekent één dagdeel van circa vier uur in de ochtend of middag gedurende het weekend. Het gaat voornamelijk om werkzaamheden in de kantine of in het wedstrijdsecretariaat.

  2.    De coach wordt door de VC (vrijwilligerscoördinator) benaderd voor het leveren van vrijwilligers uit zijn/haar team. VC zaterdag is Monique Swart en VC zondag Henk Dijkstra.

  3.    Als een team geen vrijwilligers wil of kan leveren,  wordt het per direct opgeheven.

  4.    Indien een ingedeelde vrijwilligers niet komt opdagen,  volgt een schorsing van twee wedstrijden en wordt hij alsnog ingedeeld. Bij herhaling wordt hij / zij definitief geroyeerd.

   

  C.  Trainingsmiddelen en gebruik van ballenkarren

  1.    In de “garage” staan alle trainingsmiddelen opgeslagen zoals pylonen, schotels, loopladders, slalompalen, etc. Er staat duidelijk aangegeven op welke plaats al deze spullen opgeslagen moeten worden.  

  2.    De trainingsballen zijn opgeslagen in zogenaamde ballenkarren. Meestal is per team een (deel) ballenkar gereserveerd. Soms kan het niet anders en zijn teams geclusterd.

  3.    Een klein deel van de ballenkarren staat in het voormalige “Ballenhok”. Het grootste gedeelte echter in de garage langs de kanten opgesteld. Stel ze na gebruik weer netjes ! 

  4.    Iedere trainer is verantwoordelijk voor zijn (deel) ballenkar. Zijn / haar ballenkar is afsluitbaar met een hangslot. Zorg aan het eind van iedere training dat alle ballen weer in de kar zijn.

  5.    Meld direct aan de Jeugdvoorzitter indien er toch ballen ontbreken. Iedere zaterdagochtend controleert de dienstdoende functionaris van welkomdienst de staat van de ballenkarren. Dus eventuele of er  tekorten zijn, of de ballenkar correct is afgesloten, etc. Zijn bevindingen worden alsnog aan de jeugdvoorzitter gerapporteerd.

   

  D.  Verplaatsbare goals

  1.    KSV is in het bezit van totaal 40 (!) mobiele goals. Zie ook bijlage “Overzicht van alle verplaatsbare goals van KSV” van Nico Blom.

  2.    Ieder goal heeft een uniek nummer dat met een gele sticker op twee plaatsen op het goal staat aangegeven.  Indien er iets aan het goal mankeert, geef dan behalve het euvel ook het betreffende goal nummer op.

  3.    De laatste avondteams dienen de verplaatsbare goals buiten de krijtlijnen (op een stenen ondergrond) te plaatsen. Het onderhoud aan de velden (grasmaaier) kan dan gewoon plaatsvinden. Dat maaien is van essentieel belang voor een goede instandhouding van onze grasmat ! De maaier gaat het veld niet maaien indien er obstakels liggen.

  4.    In de garage “hangen” aan de houten want twee blauwe steekwagens. Met deze hulpmiddelen kan je makkelijk (met twee man dus)  mobiele goals verplaatsen.

  5.    De oudste jeugdgoals zijn de goals JG-1, JG-2 en JG-3. Zij staan op vaste plaatsen omdat ze een loodzware stabilisatie balk hebben. Verplaats deze goals nooit .

   

  E.  Toegang en sleutels

  1.    Alle trainer / coaches ontvangen desgevraagd een “algemene KSV sleutel”.

  2.    Deze algemene KSV sleutel verschaft toegang via het toegangshek aan de Jan Glijnisweg. Het geeft ook toegang tot alle buitenkleedkamers (nr. 1 t/m 8 en 14 t/m 16) alsook de “garage” en het balleknhok. Het wedstrijdsecretariaat is eveneens toegankelijk met deze sleutel.

  3.    Van alle KSV sleutels is een origineel exemplaar in het bezit van de beheerder. Het sleutelbeheer ligt bij een bestuurslid, t.w. Angela van Nieuwenhoven (secretaris).

  4.    Alle binnenkleedkamers (9  t/m 13) en het gebouw zelf  zijn uitsluitend toegankelijk met een zogenaamde Bestuursleutel. Slechts een gering aantal personen (waaronder alle bestuursleden) zijn in het bezit van deze  speciale sleutel.

  5.    Indien je een sleutel wilt, meldt dit dan bij de jeugdvoorzitter of beheerder.

  6.    Vervang nooit zelf hangsloten. Je weet vaak niet welke mensen er nog meer gebruik maken van de ruimte. Als je iets wilt veranderen, vraag het dan aan de beheerder.

   

  F.  Vergaderen bij KSV & gebruik van de KSV - reserveringsmogelijkheid

  1.    KVS bezit vier vergadermogelijkheden. In volgorde van grootte zijn dat de kantine, de bestuurskamer, het wedstrijdsecretariaat en opslag 1e etage.

  2.    Op de KSV site bestaat onder het kopje  “vrijwilligers – ruimtereserveringen” de mogelijkheid om een ruimte te reserveren. Ook hier geldt dat “wie het eerst komt, die het eerst maalt”.

  3.    Uitsluitend het wedstrijdsecretariaat is met een “algemene KSV sleutel” voor trainers / coaches etc. direct toegankelijk van buiten af. Voor alle andere vergaderruimten moet een bezitter van de bestuursleutel de  toegang regelen.

  4.    De kantine is vrijwel altijd op maandagavond,  woensdagavond en donderdagavond gereserveerd ! In principe kan er dan niet worden vergaderd.

  5.    In alle gevallen kan het bestuur ingrijpen. Zelfs al is er gereserveerd. De bevoegdheid daartoe ligt primair bij de bestuursleden Joep Sepers en Ton Oosterling. 

   

  G.  Afgelastingen; in het weekend en op werkdagen

  1.    In het weekend  worden de velden gekeurd door de weekendconsul. Deze geeft ’s ochtends tijdig aan indien er niet gespeeld kan worden. Hij plaats direct een afbericht op de KSV site.

  2.    Bij twijfelachtige weersomstandigheden keurt de werkdagconsul de velden. Een afbericht wordt eveneens via de site geplaatst. Op de woensdag om 14.00 en op alle andere werkdagen om 15.00.

  3.    Het staat de trainer / coach altijd vrij om zelf het besluit te nemen om niet te gaan trainen.

  4.    In uitzonderlijke gevallen zal het KSV bestuur het besluit nemen om niet te gaan trainen. Via de “Coordinatoren - App” worden de trainers / coaches direct geïnformeerd. Uiteraard wordt het afgelasting bericht ook op de KSV site geplaatst.

   

  H.  Trainingschema en gebruik van velden

  1.    Het “Trainingschema KSV” geeft aan wanneer en door welke team er getraind kan worden.

  2.    Behalve het trainingsveld kan er ook op het C - veld worden getraind. Beide velden hebben een lichtinstallatie;  de lichtinstallatie van het C - veld slaat echter om maximaal 20.52 automatisch af. Stop dus tijdig met de trainingen op dit veld, mede  i.v.m. het wegzetten van de verplaatsbare goals (zie ook punt  D.3)

  3.    Maak maximaal gebruik van het trainingsveld om het C - veld te sparen. Dus als je ziet dat de “oorspronkelijk ingedeelde teams” niet op het trainingsveld zijn gaan trainen,  ga dan svp niet op het C - veld trainen. Dit veld is immers een speelveld en willen we maximaal sparen.

   

  I.  Afwijkingen in wedstrijden of extra (oefen-) wedstrijden

  1.    De WeC’s  (wedstrijd coördinatoren) delen de wedstrijden in aan de hand van het door de KNVB opgelegde schema. De zaterdag WeC  is Gea Slieker  (zaterdag@ksvvoetbal.nl en de zondag WeC is William Visser (zondag@ksvvoetbal.nl).

  2.    Zorg ervoor dat alle afwijkingen tijdig  per mail worden gemeld. Uitsluitend na toestemming van de WeC kunnen wijzigingen worden aangebracht. Dat geldt ook voor (extra) oefenwedstrijden.

   

  J.  Indeling wedstrijdvelden

  1.    De WeC deelt de velden en plaatst dit op de KSV site.

  2.    De daadwerkelijke “onderverdeling” voor het spelen op ¼ of op een ½ veld wordt op zaterdagochtend door de desbetreffende coaches zelf uitgevoerd ! Begin  dus tijdig met de mobiele goals en de pylonen / schotels uit te zetten. De zaterdag is doorgaans volgestampt  met wedstrijden en iedere vertraging is dus ontoelaatbaar.

  3.    Het KSV bestuur kan besluiten om óók met trainingsveld als wedstrijdveld in te zetten. Zie ook notitie “Gebruik trainingsveld KSV als wedstrijdveld” van Nico Blom.

   

  K.  VSK (Veilig Sport Klimaat)

  1.    VSK is er niet voor niets !  Maak op een passende wijze gebruik van VSK.

  2.    Meld zo snel mogelijk en schriftelijk aan VSK wanneer er iets mis is. Stuur altijd een bericht hiervan naar de Jeugdvoorzitter (Erik Wildeboer) of de voorzitter KSV.