• Missie, visie en strategie van KSV Voetbal

 • Missie

  Het in teamverband zorgdragen voor een optimale (eigen) ontwikkeling,  zowel op sportief als sociaal gebied. Dit zal steeds plaatsvinden in een veilige omgeving waarbij de gestelde normen en waarden voortdurend worden nageleefd.

   

                 Toelichting missie

                 Plezierige sportbeoefening staat voorop en leidt altijd tot de beste ontwikkeling.

                 Onderdeel daarvan vormt het bijbrengen van een positieve instelling met betrekking
                 tot het accepteren van verlies, het vieren van een overwinning, respect voor de tegen-

                 stander. Zowel collectief (als team) als ook individueel.

   

  Visie

  Binnen de vereniging heerst de overtuiging dat optimaal presteren prima kan samen in een gezellige (sport-) milieu. Door een transparante organisatievorm met een heldere taakverdeling  kan dit maximaal worden gefaciliteerd.

   

                 Toelichting visie

                 Maximale prestatie in gezellig teamverband is zeker mogelijk. In goed vertrouwen binnen de

  verschillende afdelingen met elkaar samenwerken versterkt de saamhorigheid en 

  waarborgt de continuïteit op de langere termijn.

   

  Strategie

  Een belangrijk onderdeel vormt het JOP (Jeugd Opleiding Plan). Hierin is vastgelegd dat de vereniging steeds zal proberen goede trainers aan te trekken en te behouden. Dat laatste door hun via (KNVB-)  cursussen bij te scholen en te begeleiden. Dit geldt eveneens voor de (verenigings-) scheidsrechters. KSV zal continue een beroep blijven doen op de medewerking van ouders en leden. Dit is cruciaal om de vereniging op een verantwoorde wijze te exploiteren!