Tot mijn grote genoegen kan ik hierbij  meedelen dat Erik Wildeboer bereid is de (vacante)  functie van Jeugdvoorzitter KSV op zich te nemen. Zijn benoeming zal met ingang van 1 mei 2018 plaatsvinden. Gedurende de komende maanden wordt Erik verder ingewerkt en zal hij deelnemen aan de bestuursvergaderingen van KSV.

Erik is de vader van Thijs en één van de vaste  begeleiders van de JO 9-3.

 

Ton Oosterling