Afmelden bij KSV

Algemeen

Ieder spelend lid dat wil stoppen met veld- en/of zaalvoetballen bij KSV dient zich uiterlijk 15 mei UITSLUITEND via onderstaand formulier af te melden bij de ledenadministratie van KSV.
Het afmelden bij de trainer, coach of begeleider of andere wijze wordt niet als afmelding geaccepteerd.

In verband met de teamindelingen voor het nieuwe seizoen is het noodzakelijk dat de afmeldingen voor 15 mei aan de ledenadministratie van KSV zijn doorgegeven, doch uiterlijk 15 juni.
Indien de afmelding na 15 juni plaatsvindt of helemaal niet wordt doorgegeven aan de ledenadministratie, is betreffend lid volledige contributie voor het seizoen verschuldigd.
In geval gestopte leden weigeren aan de financiële verplichtingen te voldoen als gevolg van het niet of te laat afmelden, zal KSV niet meewerken aan overschrijving naar een andere club.

Werkwijze

Alle spelende leden worden tijdig geïnformeerd over de afmeldprocedure. Ieder jaar zal uiterlijk 1 april een bericht op de KSV website staan, waarin de spelende leden worden gewezen op de afmeldprocedure. De penningmeester is verantwoordelijk voor het tijdig plaatsen van dit bericht, na overleg met de ledenadministratie. Het bericht dient in ieder geval te bevatten de uiterste afmelddatum (i.c. 15 mei), dat er kosten zijn verbonden aan het niet of te laat afmelden (dus na 15 juni), hoe en bij wie de afmelding moet worden gedaan.
Daarnaast worden alle spelende leden door hun coach/geleider op de afmeldprocedure gewezen. De coaches/begeleiders van alle jeugdteams worden hierover geïnformeerd door het jeugdbestuur. De coaches/begeleiders van de seniorenteams worden geïnformeerd door de Coördinator overige senioren en dames. Dit zal ieder jaar in maart plaatsvinden.
De penningmeester bewaakt de financiële verplichtingen van de leden jegens KSV gedurende het (lopende) seizoen. De penningmeester meldt tijdig aan de ledenadministratie in geval een lid niet aan zijn/haar financiële verplichtingen heeft voldaan.
De ledenadministratie informeert de Coördinator overige senioren en dames, de Secretaris van het jeugdbestuur, de Secretaris van de zaalvoetbal en het algemene lid van de Technische Commissie zo spoedig als mogelijk is over de ontvangen afmeldingen.
De ledenadministratie is verantwoordelijk voor het tijdig verwerken van de afmelding in de ledenadministratie van KSV.

Vul hieronder je gegevens in voor je afmelding, dan wordt deze in behandeling genomen:

Ik meld mij af voor*

Afmelden per datum*
--

Geslacht*
Man (jongen)Vrouw (meisje)

Geboorte datum*
--

Roepnaam*

Achternaam*

Adres*

Postcode*

Woonplaats*

E-mail adres*

Telefoonnummer*

Telefoonnummer mobiel

In welk team zat je?*

KNVB Lidnummer(indien bekend)

Graag willlen we weten waarom leden opzeggen. Indien een reden vaak voorkomt, dan kunnen wij proberen dit “probleem” op te lossen.
Wij verzoeken u vriendelijk om de reden aan ons door te geven.
Wat is de reden?*

Opmerkingen

* Verplicht veld

Heb je een vraag?