• Overschrijven

  Algemeen

  Indien een spelend lid van KSV bij een andere club wil gaan spelen, hanteert KSV de overschrijvingsregels van de KNVB.
  Dit betekent dat KSV niet meewerkt aan een overschrijving naar een andere club indien:

  • de aanvraag na 15 juni wordt ingediend bij de ledenadministratie van KSV.
  • de aanvrager niet heeft voldaan aan zijn/haar financiële verplichtingen tegenover KSV
   (contributieverplichtingen, administratiekosten, persoonlijke boetes en kosten die door de KNVB ten laste van KSV zijn gebracht).

  KSV werkt uitsluitend mee aan een tussentijdse overschrijving (dus na 15 juni) indien sprake is van gewijzigde studie-, werk- of woonomstandigheden of medische omstandigheden.
  Deze procedure is zowel van toepassing op de veld- als zaalvoetbal leden van KSV.

  Werkwijze

  De penningmeester bewaakt de financiële verplichtingen van de leden jegens KSV gedurende het (lopende) seizoen. De penningmeester meldt tijdig aan de ledenadministratie in geval een lid niet aan zijn/haar financiële verplichtingen heeft voldaan.
  De ledenadministratie informeert de Coördinator overige senioren en dames, de Secretaris van het jeugdbestuur, de Secretaris van de zaalvoetbal en het algemene lid van de Technische Commissie zo spoedig als mogelijk is over de overschrijvingen.

  Controle financiële verplichtingen

  De penningmeester bewaakt de financiële verplichtingen van de leden jegens KSV gedurende het (lopende) seizoen. De penningmeester meldt tijdig aan de ledenadministratie in geval een lid niet aan zijn/haar financiële verplichtingen heeft voldaan.
  De ledenadministratie informeert de coördinator overige senioren en dames, de secretaris van het jeugdbestuur, de secretaris van de zaalvoetbal en het algemene lid van de Technische Commissie zo spoedig als mogelijk is over de overschrijvingen.

  Gegevens ledenadministratie KSV:

  E-mail veldvoetbal veldvoetbal@ksvvoetbal.nl

  E-mail zaalvoetbal zaalvoetbal@ksvvoetbal.nl