Procedure C-Veld

  • Het C veld mag alleen gebruikt worden voor trainingen door de teams die daar volgens het trainingschema trainen.
  • 1 keer per week is het C veld na 19:00 uur beschikbaar voor andere doeleinden (bv oefenwedstrijden of speciale trainingsvormen).
    Als je als trainer hiervan gebruik wilt maken moet je dit aanvragen via jeugdopleiding@ksvvoetbal.nl
  • Train niet in doelgebieden, ook niet in die van de halve velden.
  • Er kan en mag tot 21::00 uur gebruik gemaakt worden van het C veld.
  • Het C veld wordt niet gekeurd door de consul voor trainingen. Gebruik je gezonde verstand; als de condities het niet toelaten train dan niet!
  • Naast de schakelaar van het trainingsveld hangt de sleutel van de verlichting. Deze hangt aan een stuk hout zodat je hem niet in je zak kunt stoppen en vergeten. Hang deze altijd direct netje terug op dezelfde plek!
  • Bij de sleutel hangt ook een instructie voor het gebruik van de sleutel.