Procedure gebruik trainingsmaterialen

Deze procedure is van toepassing op alle trainers van KSV die gebruikmaken van de trainingsmaterialen van KSV. Onder trainingsmaterialen worden onder andere verstaan: de trainingsdoelen, ballen, pionnen, markeringsschijven, vrije trappenmuur etc.

De volgende regels gelden:

1. De trainer haalt de ballen uit het ballenrek die voor de betreffende groep is bestemd. Gebruik dus geen ballen uit rekken die voor andere groepen zijn bestemd.
2. Tel altijd het aantal ballen dat uit het rek wordt gehaald. Geef dit aantal door bij het doorgeven van de ballen aan de volgende trainer. Degene die als laatste training geeft, zorgt altijd dat het juiste aantal ballen weer in het rek ligt.
 3. De spelers mogen de ballen pas gebruiken als de trainer hiervoor toestemming heeft gegeven en de ballen zijn geteld. Intrappen voordat de training is begonnen, is dus niet toegestaan.
 4. Sluit het ballenhok en –rek altijd af gedurende de training.
 5. Sorteer de pionnen en stapel ze op. De kleine pionnen op de plank en de grote op de grond. Zet pionnen niet in het looppad.
 6. Plaats de trainingsdoelen na gebruik aan de zijkant van het trainingsveld. De kleine doelen aan de kant van de Aldi neerzetten; gegroepeerd.
 7. Zorg dat, indien je als laatste van het trainingsveld gaat, alle materialen die zijn blijven liggen opgeruimd zijn.
 8. Sluit het ballenhok en –rek af nadat de ballen weer in het rek zijn geplaatst.
 9. Controleer dat de lichten in de kleedkamer en doucheruimten uit zijn na gebruik en zorg er voor dat de kleedkamer netjes wordt achtergelaten en op slot gaat.
 10. De trainer verlaat het complex pas als al zijn spelers vertrokken zijn dan wel gedoucht en uit de kleedkamers zijn.

Gooi kapotte / lekke ballen niet weg, maar leg deze op het bovenste ballenrek en geef dit door aan ons materiaalteam via materiaal@ksvvoetbal.nl