• Update voorlopige teamindelingen

  • Er zijn wat aanpassing geweest in de voorlopige teamindelingen.
    Hieronder de nieuwe indelingen: