De aanhoudende droogte noodzaakt Heerhugowaard Sport BV (deze onderhoudt de velden) tot het opleggen van een gebruiksverbod voor alle velden. Dus ook het trainingsveld.
Laten wij er met zijn allen op toezien dat dit verbod ook daadwerkelijk wordt nageleefd.