• Vertrouwenspersoon KSV

  Ongewenst gedrag kan leiden tot spanningen op en buiten het sportcomplex. Dit kan sporters, begeleiders en vrijwilligers belemmeren in hun functioneren. Als ongewenst gedrag aanhoudt, kunnen de klachten chronisch worden. Dit kan leiden tot ziekte of arbeidsongeschiktheid.

   

  Taken van de KSV Voetbal vertrouwenscontactpersoon: 

  De algemene taak van de Vertrouwenspersoon omvat het verzorgen van een eerste opvang van slachtoffers van ongewenst gedrag van leden van voetbalvereniging KSV dan wel van personen die in nauwe relatie staan tot KSV Voetbal voor zover dit gedrag zich binnen de activiteiten van voetbalvereniging KSV heeft afgespeeld.  

   

  Daarnaast heeft de Vertrouwenspersoon de volgende taken:

  1. de Vertrouwenspersoon is voor leden, donateurs, ouders en vrijwilligers aanspreekbaar voor problemen binnen en eventueel buiten voetbalvereniging KSV die te maken hebben met ongewenst gedrag;
  2. de Vertrouwenspersoon begeleidt de aangever in het verdere verloop van de melding;
  3. de Vertrouwenspersoon bemiddelt, beantwoordt vragen, verwijst indien nodig naar hulpinstanties (Sportbonden, NOC-NSF), onderzoekt indien nodig en registreert;
  4. de Vertrouwenspersoon behandelt de zaken in strikt vertrouwelijke sfeer en zorgt er voor dat de vertrouwelijkheid is gegarandeerd;
  5. de Vertrouwenspersoon houdt van alle zaken een eenvoudige rapportage bij;
  6. de Vertrouwenspersoon kan het bestuur van voetbalvereniging KSV in kennis stellen van het feit dat er melding is gemaakt van ongewenst gedrag, maar brengt alleen met toestemming van de betrokkene inhoudelijk rapport uit bij het bestuur van de gemelde kwestie.

   

   Onder ongewenst gedrag wordt in ieder geval verstaan:  

  1. seksuele intimidatie
  2. agressie en geweld
  3. pesten
  4. discriminatie
  5. interne criminaliteit

   

  De Vertrouwenspersoon adviseert het bestuur gevraagd en ongevraagd in zijn algemeenheid over zaken betreffende ongewenst gedrag en over de wijze waarop dit is te voorkomen. Onder ongewenst gedag wordt in ieder geval verstaan:– seksuele intimidatie – bedreiging – discriminatie. Maar ook andere vormen van intimidatie of van verbaal of lichamelijk geweld kunnen als ongewenst gedrag worden beschouwd.

  De Vertrouwenspersoon werkt volledig onafhankelijk, maar valt onder de verantwoordelijkheid van het Bestuur van voetbalvereniging KSV.

  De Vertrouwenspersoon werkt zoveel mogelijk volgens het protocol voor Vertrouwenscontactpersonen (VCP) van NOC-NSF.

   

  Contactgegevens van onze vertrouwenscontactpersoon: 

  Naam: Nienke Oudhuis

  Telefoon: 06-53217651

  Mail: oudhuis@gmail.com