• Vrijgave van alle trainingen voor KSV tot en met 17 jaar.

  7 jan 2021 KSV
 • (met ingang van vrijdag 8.01.2021)

  Beste KSV leden, trainer / coaches en ouders,

  Op 14 december jl. handhaafde het KSV bestuur het besluit om alle trainingen van de JO / MO 13 t/m 17 stop te zetten. Voornaamste reden was de explosieve groei van Corona gevallen op de middelbare scholen van HHW. Veel middelbare scholieren voetballen bij KSV en het bestuur wilde verdere escalatie van het Corona virus voorkomen. 

  De situatie is inmiddels veranderd. De middelbare scholen zijn al weken dicht en zullen naar verwachting tot minstens medio februari gesloten blijven. Bovendien blijkt uit navraag dat er nauwelijks nieuwe besmettingen zijn vastgesteld onder de middelbare scholieren. Een nieuw gevaar voor verdere verspreiding van het Corona virus via deze groep is hierdoor drastisch afgenomen.

  Het KSV bestuur meent op grond van bovenstaande dat alle trainingen voor voetballers t/m 17 jaar hervat kunnen worden. Dit geldt uiteraard op vrijwillige basis. Indien spelers of ouders vanuit een eigen veiligheidsgevoel niet aan trainingen willen deelnemen, dan zullen wij zo’n besluit respecteren.

  Voor de Senioren (iedereen van 18 jaar en ouder) geldt volgens de (huidige) RIVM richtlijnen het volgende. Deze personen mogen uitsluitend in tweetallen met elkaar trainen en op de bekende afstand van 1,5 meter. Ieder duo moet duidelijk onderscheidbaar zijn. Duo A traint met bijvoorbeeld gele hesjes, duo B met oranje hesjes, enz. 

  Nadrukkelijk wijzen wij erop dat de regels ook duidelijk nageleefd moeten worden!

  Het gaat vooral om:         

  - Iedere trainingsdeelnemer is verplicht om zijn eigen bidon of waterflesje mee te nemen!
  - Geen gebruik van KSV toiletten. Ga voorafgaand aan de trainingen thuis naar de wc.
  - Het verbod voor toeschouwers om trainingen bij te wonen blijft gehandhaafd.

  Om de naleving van de regels te borgen zal het KSV bestuur zogenaamde “waarnemers” aanstellen. Deze mensen controleren steekproefsgewijs of de regels worden nageleefd. Indien een waarnemer overtreding(en)  vast stelt, zal het betreffende team voor trainingen worden uitgesloten.
  Uiteraard gaan wij ervan uit dat het niet zover zal komen.

  Namens KSV Bestuur
  Ton Oosterling